• รายงานผลการเบิกจ่ายสะสม ประจำเดือน มีค.64 กราฟ 08/04/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายสะสม ประจำเดือน มีค.64 08/04/2021

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 31 มีค.64 2 01/04/2021

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 31 มีค.64 1 01/04/2021

 • ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 64 ปจด. มค.64 05/03/2021

 • ผลการเบิกจ่าย 2564 เบิกจ่ายสะสม ตค.63-มค.64 05/03/2021

 • ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปจด.กพ.64 01/03/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่าย 2564 เบิกจ่ายสะสม ตค.63 - กพ 64 28/02/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กค.2563 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กย.2563 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ณ สิงหาคม 2563 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่ายปี 2563 ปจด. เดือน มิย 2563 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 ธันวาคม 63 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 พฤศจิกายน 63 27/01/2021

 • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 ตุลาคม 63 27/01/2021