• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาฯ 13/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อเครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษาฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักแรดขาวฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์กักโรคสัตว์ฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนแสดงและส่วนกักกลุ่มเสือขนาดใหญ่และขนาดกลางฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างพัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยวฯ 12/06/2019

 • สัญญาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 07/03/2019

 • สัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 07/03/2019

 • สัญญาจ้างระบบเสียงตามสายค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 07/03/2019