ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

22/10/2018
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 อัตรา
17/10/2018
รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการโรงกรองน้ำ จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562
17/10/2018
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา
09/10/2018
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ 8 อัตรา
04/10/2018
ประกาศรับสัมครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
-  ตำแหน่ง : 1974 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
1ตำแหน่ง
26/09/2018
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 5 (3-6) สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ ครั้งที่ 3
-  ตำแหน่ง : 131 - เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (3-6) สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์สังกัด : สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
1ตำแหน่ง
17/09/2018
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นักการศึกษาสวนสัตว์) ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลการจัดการสวนสัตว์ (KM) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (ZMI)
17/09/2018
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นักการศึกษาสวนสัตว์) ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (เปิดรับภายใน) จำนวน 4 อัตรา สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (ZMI)


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ