ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

12/02/2019 0012/2562
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ ๒ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0836 - พนักงานบำรุงสัตว์ (1-3) สวนสัตว์เชียงใหม่สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์ปีก ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0895 - ช่างโยธา (1-3) สวนสัตว์เชียงใหม่สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานช่างโยธา ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
2ตำแหน่ง
11/02/2019 0022/2562
ทดสอบประกาศ ครั้งที่ 1/2562
-  ตำแหน่ง : 0024 - จ.บริหารงานทั่วไป ( 3-6 ) สำนักบริหารกลางสังกัด : สำนักบริหารกลางสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบริหารงานกลาง ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ป.ตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณา เป็นพิเศษ
1ตำแหน่ง
25/01/2019 0007/2562
ขยายระยะเวลาในการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการเชิงธุรกิจส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา
21/01/2019 0009/2562
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย ฝ่ายอนุรักษ์ 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0098 - นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6) สำนักอนุรักษ์และวิจัยสังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
17/01/2019 0003/2562
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่02/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) สังกัด สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562
11/01/2019 0001/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานฯ ตำแหน่ง นิติกร 3 (3-6)  จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1789 - นิติกร สำนักกฎหมายสังกัด : สำนักกฎหมายสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา ระดับ : 3
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
08/01/2019 0001/2562
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 อัตรา


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ