องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 13/02/2020
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 4/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างโครงการโรงกรองน้ำ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 4/2563  เรื่อง รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการโรงกรองน้ำ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6  อัตราการจ้างวันละ 320 บาท

เอกสาร : ดาวน์โหลด