องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 27/01/2020
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 03/2563 เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างโครงการอนุรักษ์ฯ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 2 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 03/2563  เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างโครงการอนุรักษ์ฯ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด