• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เหยี่ยวแดง

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกขนาดกลาง ขนาดลำตัวประมาณ 40 - 46 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ขนสีน้ำตาลแดง สดใส แต่หัว คอ และหน้าอกสีขาวมีลายสีดำเล็กๆ ทั่วไป เวลาบินจะเห็นหางกางออกค่อนข้างกลม มีปากแหลมคมสีเทา และมีขาสีเหลือง
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในอินเดีย จีน พม่า ไทย เขมร ลาว มาเลเซียซุนดาส์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ทวีปออสเตรเลีย ประเทศไทยพบได้ทุกภาค อาหารได้แก่ กบ เขียด งู นก แมลง หนู ลูกเป็ด ลูกไก่ สัตว์เลื้อยคลานเล็ก ๆ
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : เหยี่ยวแดงชอบอยู่ตามที่ราบทุ่งนา ตามริมแม่น้ำ ชายทะเล และตามป่าโปร่ง ซึ่งเป็น ป่าต่ำส่วนใหญ่ชอบอยู่ใกล้หมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำใหญ่ ๆ ชอบบินอยู่ตัวเดียวหรือ เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เมื่อพบอาหารมันจะบินเป็นวงกลม พร้อมกับบินดิ่งควงลงมา โฉบอาหารนั้นขึ้นไปกินบนต้นไม้สูงซึ่งอยู่ใกล้ ๆ เหยี่ยวแดง ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อน ทำรังตามกิ่งไม้ใกล้แหล่งน้ำ วางไข่ครั้งละ 2 - 4 ฟอง ไข่สีขาวไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสองเพศช่วยกันฟักไข่นาน 29 - 31 วัน
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์นครราชสีมา 5
สวนสัตว์ดุสิต 5
สวนสัตว์เชียงใหม่ 2
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1
สวนสัตว์สงขลา 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร