• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด สำนักพัฒนาธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน  สังกัด สำนักพัฒนาธุรกิจ


1. นางสาวญาณันต์  นิวาศะบุตร
2. ว่าที่ ร.ต.หญิง อุบลวรรน  ทองดอนเหมือน
3. นางสวรรค์พร  จัตุรัส
4. นางสาวศุภานัน พวงหิรัญ        

สอบสัมภาษณ์ /คัดเลือกตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
วันพุธที่  28  มกราคม  2558  เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานองค์การสวนสัตว์  

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร