• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด กองทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน  สังกัด กองทรัพยากรบุคคล         

นายวรวุฒิ        เปรมกมล
นายชัชโภคิณ   ศิริสวย
นางสาวศุภรัตน์  สวัสดิ์คุ้ม
นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดสิงห์
นายพงศกร       อรุณมิตร์

**คัดเลือกตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง/สัมภาษณ์**
วันพฤหัสบดีที่ 5  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์ดุสิต
ลงทะเบียนผู้เข้ารับการคัดเลือก เวลา 09.30 น.

**หมายเหตุ**
ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทำ Portfolio เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ในวันคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร