• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด สำนักบริหารกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน  สังกัด สำนักบริหารกลาง        

1. นางสาวดารยา          พัฒนวงศ์สิน
2. นางสาววราภรณ์        ศรีมุล
3. นางสาวนิสารัตน์        หนีเมืองนอก
4. นางสาวฐิติรัตน์          อาจราญ


สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  2558  เวลา 14.00 น. ห้องประชั้น 2 สำนักงานองค์การสวนสัตว์
ลงทะเบียนผู้เข้ารับการคัดเลือก เวลา 13.30 น.

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร