• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน  สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.น.ส.เสาวภา จารุแพทย์

2. นายโชติเชาว์ ปาลคำ

สอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ 2  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเก้งเผือก สวนสัตว์ดุสิต  ลงทะเบียนผู้เข้าสอบ

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันพุธที่ 4  กุมภาพันธ์  2558  .

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 6  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเก้งเผือก สวนสัตว์ดุสิต

**ประกาศผลการคัดเลือก** : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 10  กุมภาพันธ์  2558  


คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร