• สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • คชอาณาจักร

ทิศทางการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ โลโก้ ขนมชั้น เนื้อหนัง และ “คน”

ทิศทางการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ โลโก้ ขนมชั้น เนื้อหนัง และ “คน” ยุทธศาสตร์ 2551-2554

 1. พัฒนาจุดแข็ง (strength) คือสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ทรัพยากรสัตว์ป่าและคนที่มีอยู่
 2. ใช้ ความร่วมมือเป็นยุทธศาสตร์หลัก เช่น MOU กับสถาบันต่างๆ เช่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการพัฒนางานและพัฒนาคน
 3. คน คน คน (Human resources) และการพัฒนาบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่  ส่วนวิชาการจะมี staff 30 คน คัดเลือกคนที่มีคุณภาพ รักงานและองค์กร
 4. บูรณาการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ จะลดการทำวิจัยเชิงเดี่ยวแต่จะเน้นชุดโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กระทรวง ยุทธศาสตร์ประเทศ และเน้นผลสัมฤทธิ์
 5. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อวิจัยและอนุรักษ์ที่พอเพียงและยั่งยืน

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/03_integrated_research.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร