• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

อนุรักษ์แนวใหม่ด้วยเนื้อเยื่อรังไข่และอัณฑะ และปัญหาที่พบจริงในห้องปฏิบัติการ

อนุรักษ์แนวใหม่ด้วยเนื้อเยื่อรังไข่และอัณฑะ

รศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปัญหาที่พบจริงในห้องปฏิบัติการ

สพ.ญ.ปวีณา ธุวะนุติ
ภาคสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/07_anuluk.exe

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร