• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การศึกษาการจับคู่ผสมพันธุ์นกหว้า ในกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา

โครงการศึกษาการจับคู่ผสมพันธุ์นกหว้า (Argusianus  argus)  ในกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกคู่ของนกหว้าที่มีการเลี้ยงอยู่ในสภาพกรงเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์  การวางไข่ การฟักไข่ การเลี้ยง ดูลูกของนกหว้าที่เลี้ยงอยู่ในสภาพกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา
  3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ การจัดการนกหว้าในสวนสัตว์

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/02_nokwha.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร