• สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • คชอาณาจักร

การศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดในกรงเลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด ในกรงเลี้ยงของสวนสัตว์เชียงใหม่
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหอม 

 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของชะมดเช็ดในสภาพกรงเลี้ยง
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการเพาะขยายพันธุ์
 3. ชะมดเช็ดในสภาพกรงเลี้ยง
 4. เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรชะมดเช็ดให้มากยิ่งขึ้น
 5. เพื่อทราบแนวทางในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ชะมดเช็ดในสภาพกรงเลี้ยง

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/03_chamodched.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร