• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การศึกษาพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง สวนสัตว์นครราชสีมา

 

การศึกษาพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง สวนสัตว์นครราชสีมา

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าคู่กันของเต่าดาวพม่า  ที่มีการเลี้ยงอยู่ในสภาพคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา
  2. เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ์ การตั้งท้อง การวางไข่ และการพัฒนาของเต่าดาวพม่า  ที่มีการเลี้ยงอยู่ในสภาพกรงเพาะเลี้ยง ของสวนสัตว์นครราชสีมา
  3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์  และขยายพันธุ์เต่าดาวพม่า  ต่อไปในอนาคต

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/04_taodaoparma.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร