• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เราวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนอย่างไร

องค์การสวนสัตว์จำแนกงานทางด้านการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้

  1. การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติ โดยเน้นกรอบสัตว์ป่าสงวนของไทย
  2. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยในงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
  3. การนำประชากรสัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ  

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/06_Research.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร