• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การจำแนกเพศของนกมาคอว์ และนกกระตั้วโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

 

การจำแนกเพศของนกมาคอว์ (Ara sp.) และนกกระตั้ว (Cacatua sp.)  โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
Sex Identification of the Macaw (Ara sp.) and Cockatoo (Cacatua sp.) using DNA marker

Chiang Mai Zoo, Chiang Mai, Thailand Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/08_Macaw.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร