• สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • คชอาณาจักร

การศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนในกลุ่มประชากรนกเงือกที่จับคู่แล้วและยังไม่ได้จับคู่

 

 1. พันธกิจขององค์การสวนสัตว์ = อนุรักษ์ + มุ่งหมายที่จะคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. การขยายพันธุ์นกเงือก มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่ทำให้การขยายพันธุ์ประสบความสำเร็จได้ยาก  
 3. นกเงือกหลายตัวไม่แสดงพฤติกรรมการขยายพันธุ์ทั้งที่ถึงวัยเจริญพันธุ์  
 4. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างการจับคู่ขยายพันธุ์กับระดับของฮอร์โมน.

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/09_Hornbill.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร