• สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • คชอาณาจักร

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Fundamental of Geo-Informatics Technology

หัวข้อการบรรยาย

 1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
  • เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล
  • เทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
  • เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 2. ดาวเทียมธีออส (THEOS)
 3. ดิจิตอลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/002_gistda.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร