• สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • คชอาณาจักร

รายงานการพบโรคอุบัติใหม่ไคทริดิโอไมโคซิสในสัตว์สะเทินประเทศไทย

 

เชื้อราไคทริด: โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ของสัตว์สะเทิน
1986:  จำนวนประชากรสัตว์สะเทินลดลงทั่วโลก คาดว่ามีสาเหตุมาจาก
            การบุกรุกถิ่นอาศัย และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
**พื้นที่อนุรักษ์ของออสเตรเลียและอเมริกากลางได้รับกระทบด้วย

ข้อสังเกต

 • กบตายอย่างเฉียบพลัน ประชากรลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือน
 • ลูกอ๊อดไม่ตาย ตายแต่ตัวเต็มวัย
 • สิ่งแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง
 • กบที่ได้รับกระทบเป็นกบที่อาศัยอยู่ในลำธาร

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/05_Chytrid.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร