• สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • คชอาณาจักร

ระบบนิเวศในธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อบริเวณที่เลี้ยงอย่างไร

 

นิเวศวิทยาของสัตว์ป่า (แหล่งที่อาศัย)

 • คุณภาพถิ่นอาศัย (Site Quality)  Soil, Topography, Climate Extremes, Precipitation, Drought Periods
 • พื้นที่ และขนาดของถิ่นอาศัย (Space and Home Range) Diversity, Seasonality
 • อาหารและน้ำ (Food & Water)  Seasonality, Variety, Preferences, Nutrition
 • สิ่งกำบัง และสิ่งปกคลุม (Shelter and cover) Weather, Young, Display, Resting/Roosting
 • ปัจจัยพิเศษ   Different Species Can Have Widely Different Requirements  That Can Change With the Seasons and Life Stage.

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้  >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/06_Conference2009.exe

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร