• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ องค์การสวนสัตว์ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน องค์การสวนสัตว์

ประกาศ องค์การสวนสัตว์ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน องค์การสวนสัตว์

ด้วย องค์การสวนสัตว์ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน ๘ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักบริหารกลาง, สำนักการเงินและทรัพย์สิน,สำนักพัฒนาธุรกิจ,สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองทรัพยากรบุคคล  สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๑  ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จึงขอประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร