• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศผลการตัดการประกวดภาพถ่ายสวนสัตว์ของเรา ครั้งที่ ๒

เมื่อ วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์อาหารสวนสัตว์ดุสิต ได้มีการตัดสินการประกวดภาพถ่ายสวนสัตว์ ของเราครั้งที่ ๒ (AMAZING ZOO THAILAND) โดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๗ ท่าน รายชื่อ ดังนี้

๑. นายธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์       อดีตกรรมการองค์การสวนสัตว์

๒. นายชูศักดิ์             วรพิทักษ์         ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

๓. นายทวีชัย             เจาวัฒนา        บรรณาธิการศูนย์ภาพเนชั่น  กรรมการมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

 

๔. นายชวาล             คูร์พิพัฒน์        หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

๕. นายฑิฆัมพร จันทประดิษฐ์    บริษัท แซทเทิร์น กราฟฟิก จำกัด

๖. นายวรนันทน์         ชัชวาลทิพากร   ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี ๒๕๕๒

๗. นายกฤษณะ          ธนะธนิต         ผู้บริหาร บริษัท G49 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 บริษัทในเครือ 49 กรุ๊ป

คณะทำงาน ขอแจ้ง ชื่อผู้ได้รับรางวัล ทั้ง ๒๖ ท่าน  และ ภาพ ทั้ง ๒๖ ภาพ  ตาม เอกสารที่แนบมา

คณะ ทำงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง ๓๗๙ ท่าน สนใจเข้าร่วมโครงการของเรา และคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าทุกท่านจะเข้าร่วมอีกในปีต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร