• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง ส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนสัตว์”  เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด และการประชาสัมพันธ์    ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

วันนี้ (3 ม.ค.57) เวลา 10.45 น. ณ สำนักงานสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  นายฤทธิณรงค์

กุลประสูตร  รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  และ  นายธวัชชัย  อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนสัตว์” Amazing Zoo Amazing THAILAND เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การตลาด และการประชาสัมพันธ์ ขององค์การสวนสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสัตว์ป่าและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับ ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือสนับสนุนตามนโยบายที่จะส่งเสริม งานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การจัดทำกิจกรรมร่วมกัน (Event) ขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ในสังกัดให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น  ภูมิภาค และสากล

นายฤทธิณรงค์  กุลประสูตร  รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันส่งเสริมรวบรวมสัตว์ป่า เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การอนุรักษ์และวิจัย การให้บริการองค์ความรู้ตามมาตรฐานของสวนสัตว์อาเซียน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้ได้รับบริการและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีสวนสัตว์ให้บริการอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต ( เขาดินวนา )  จ.กรุงเทพมหานคร สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จ.ชลบุรี  สวนสัตว์เชียงใหม่  สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น  สวนสัตว์อุบลราชธานี  และโครงการคชอาณาจักร  จังหวัดสุรินทร์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร