• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง วงเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ในราคาชุดละ 500.- บาท ในเวลา 08.30 - 16.30 น.

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร