• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ จัด MINI ZOO ร่วมงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2013 (Chiangrai ASEAN Flowers Festival 2013)

องค์การ สวนสัตว์ ร่วมจัด MINI ZOO ในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2013 (Chiangrai ASEAN Flowers Festival 2013) ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

วันนี้ (23 ธ.ค.56) เวลา 10.00 น. ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวน สัตว์เป็นเจ้าภาพแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม โดยนายฤทธิณรงค์ กุลประสูตร รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม MINI ZOO ในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2013 (Chiangrai ASEAN Flowers Festival 2013) ซึ่งจังหวัดเชียงราย  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนเข้าร่วม จัดงาน ซึ่งงานจะจัด 17 วัน 17 คืน ณ สวนไม้งามริมน้ำกก

นายฤทธิณรงค์ กุลประสูตร รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า งานมหกรรมไม้ ดอกอาเซียน เชียงราย 2013 (Chiangrai ASEAN Flowers Festival 2013) องค์การสวนสัตว์ จับมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัด MINI ZOO ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็ก โดยนำเอาสัตว์ป่า

ที่ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิด โดยสัตว์ที่นำไปจัดแสดง ได้แก่ นก ฟลามิงโก้ ม้าลาย ม้าแคระ หนูยักษ์คาปิบาร่า เมียร์แคต แพรรีด็อก งูหลาม งูหลามบอล เต่ายักษ์ซูคาต้า หมีขอ นกแก้วมาคอร์ นกแก้วสวยงาม นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ยังจัดสินค้าราคาพิเศษ เป็นสินค้าที่ระลึกขององค์การสวนสัตว์ ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย พร้อมทั้งเปิดรับสมาชิกผู้รักสัตว์ บัตรสมาชิกสโมสร

ผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก และสามารถนำบัตรเข้าชมสวนสัตว์ได้

ทุกแห่งทั่วประเทศ

สำหรับงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2013 (Chiangrai ASEAN Flowers Festival 2013) จัดขึ้นเเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา และการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่ายสร้างรายได้และแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฎาน

มาประดิษฐานในบริเวณงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ชีวิต สวนไม้ดอกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ขบวนบุปผชาติทางน้ำที่สวยงาม  อุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์

การประกวดมิสอาเซียน  กาดมั่วครัวล้านนา  หมู่บ้านหิมะ ครั้งแรกในเชียงรายกับเวทีกลางน้ำ แสดงประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช (พญามังราชมหาราช) การแสดงแสงไฟ 3 ชุด สุดอลังการ The River Of Life , The Bridge of Life และแสงแห่งศรัทธา ซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกในเชียงรายอีกเช่นเดียวกัน การประกวดโป๊ยเซียนระดับประเทศ การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม COUNTDOWN ปีใหม่ พ.ศ. 2557

 

 

________________________________________

 

องค์การสวนสัตว์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

71  ถนนพระราม  5  เขตดุสิต  กทม.  10300

สำนักพัฒนาธุรกิจ  โทร 0 2282  7111  ต่อ 153, 154  โทรสาร 0 2282 6125

เว็บไซต์  www.zoothailand.org  / E-mail przoothailand@hotmail.com

ประสานงาน : คุณวิจิตรพรรณ มือถือ  081-741-2580

คุณณรงค์ มือถือ  084-099-4796

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร