• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สุดยอด ประเทศไทยองค์การสวนสัตว์ ขานรับเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรี่ยมโลก

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่เชิงวิชาการของ สมาคมสวนสัตว์และอควาเรี่ยมโลก World Association for Zoos and Aquariums ( WAZA )ในปี 2018 ( 2561 ) อย่างเป็นทางการ

ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ ในโอกาสครบรอบ 80 ปีสวนสัตว์ไทย

 

สืบเนื่องจากการประชุมสมาชิก สมาคมสวนสัตว์และอควาเรี่ยมโลก World Association for Zoos and Aquariums (WAZA) ณ เมืองออลันโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิง วิชาการในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยประเทศสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกเสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วย แต่เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ทางสมาคมฯ ได้คัดเลือกให้

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่และประชุมวิชาการของสมาคมฯ ในปี 2018 (2561) อย่างเป็นทางการ  นับเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวไทย  ซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับองค์การสวนสัตว์และผู้เข้าร่วมประชุมเป็น อย่างยิ่ง

นายฤทธิณรงค์ กุลประสูตร รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวในวันแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมชั้น 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าสมาคมสวนสัตว์และอควาเรี่ยมโลก World Association for Zoos and Aquariums (WAZA) เป็นองค์การระดับโลกที่มีสมาชิกเป็นสวนสัตว์และอควาเรี่ยมชั้นนำของโลก เป็นที่ชุมนุมของสัตวแพทย์ นักวิชาการและผู้บริหารสูงสุดของสวนสัตว์ชั้นนำทั่ว โลกที่เป็นสมาชิกจากทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อการอนุรักษ์ ( United  for  Conservation )  WAZA  เดิมใช้ชื่อ  International  Union  of  Directors  of  Zoological  Gardens  ( IUDZG )  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  ค.ศ.  1935  ที่บาเซิล  สวิตเซอร์แลนด์  และยุติบทบาทลงในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่  2  จนถึงปี   1964  ที่  รอทเธอร์ดัม  โดยกลุ่มของผู้อำนวยการสวนสัตว์จากกลุ่มพันธมิตร  ต่อมาปี  2000  IUDZG  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  WAZA  เพื่อความเป็นสถาบันที่ทันสมัยและปฏิบัติงานในระดับโลก  ปัจจุบันมีสวนสัตว์และอควาเรี่ยมชั้นนำกว่า  300  แห่งทั่วโลก  เป็นสมาชิกของสถาบันแห่งนี้  มีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  1,200  องค์กร  ทั่วโลก

ช่วงสุดท้าย นายฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การที่สวนสัตว์ทั่วโลก จะเป็นสมาชิกของ  WAZA  ได้นั้น  จะต้องเป็นสวนสัตว์ที่มีการบริหารที่ได้คุณภาพมาตรฐาน  และมีความเป็นสากลมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข  จริยธรรม  คุณธรรม  และได้ยอมรับจากสมาชิกเดิมก่อนโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมสวน สัตว์โลกแห่งแรกของอาเซียน  และสวนสัตว์อื่นๆในสังกัดองค์การสวนสัตว์  ได้รับเข้าเป็นสมาชิกตามมาอีก 4 แห่งด้วยกันคือ  สวนสัตว์ดุสิต  สวนสัตว์เชียงใหม่  สวนสัตว์นครราชสีมา  และ  สวนสัตว์สงขลา  อย่างไรก็ตามองค์การสวนสัตว์มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสวนสัตว์ไทยสู่ มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในเวลาอีก 4 ปีข้างหน้า องค์การสวนสัตว์เดินหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้า ภาพการประชุมระดับโลก อย่างเต็มภาคภูมิ

________________________________________

องค์การสวนสัตว์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

71  ถนนพระราม  5  เขตดุสิต  กทม.  10300

สำนักพัฒนาธุรกิจ  โทร 0 2282  7111  ต่อ 153, 154  โทรสาร 0 2282 6125

เว็บไซต์  www.zoothailand.org  / E-mail przoothailand@hotmail.com

ประสานงาน :  คุณวิจิตรพรรณ  มือถือ  081-741-2580

คุณณรงค์ มือถือ  084-099-4796

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร