• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์สงขลาจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม มหาราช

 สวนสัตว์สงขลาจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม มหาราช

นายเฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ์   ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา  กล่าวว่า  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้  เป็นปีแห่งมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง         ของพสกนิกรชาวไทย  และพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์สงขลา  ในฐานะตัวแทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ    จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน  ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  จัดซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ สถานที่ลงนามถวายพระพร  การร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงพระราชสดุดี  ณ หน้าอาคารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา 
พิเศษ  ในปีมหามงคลนี้  สวนสัตว์สงขลา ส่งเสริมสถาบันครอบครัว “ลูกพาพ่อเที่ยวชมสวนสัตว์สงขลา พ่อ รับสิทธิพิเศษ ฟรี บัตรเข้าชม”  และกิจกรรมจับหางบัตร มอบของที่ระลึก   ณ ส่วนแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survial of wildlife) พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ  อีกมากมาย สวนสัตว์สงขลา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป  ร่วมกิจกรรมดังกล่าว       พร้อมท่องเที่ยวสวนสัตว์สงขลา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร