• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัย

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา

 

เรื่อง สอบราคาจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัย

ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา  ประจำปีงบประมาณ 2557

 

สวนสัตว์นครราชสีมา สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการรักษาความ ปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี  2557 วงเงินทั้งสิ้น  400,000.- บาท(สี่แสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร