• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ข่าวคราวแพนด้า

ข่าวคราวแพนด้า "หลินปิง" ส่งข่าวให้หายคิดถึง

"หลินปิงมีการปรับตัวกับสภาพความเป็นอยู่ของศูนย์อนุรักษ์แพนด้าปี่ เฟิงเซี่ย ภายใต้การดูแลเลี้ยงอย่างดีของพี่เลี้ยง ชื่อ ซีวหมิงฉวง มากขึ้นเรื่อยๆ หลินปิงกินเก่ง และนอนเก่ง บางครั้งก็ออกไปเล่นกีฬาในสนามของบริเวณเลี่ยง น้ำหนักของหลินปิงตอนนี้ ชั่งได้ 106.5 กิโลกรัม ที่สำคัญตอนนี้หลินปิงชอบอาหารที่ปี่เฟิงเซี่ยอย่างมาก และสามารถกินไผ่ได้ถึง 10-13 กิโลกรัม แอปเปิ้ล 1 ผล ข้าวโพด 1,200 กรัม ได้ทุกวัน ถึงวันนี้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของหลินปิงสมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะกับเรื่องการกินอาหาร การออกกำลังกาย และการแสดงพฤติกรรม ที่พอเหมาะ และเหมาะสมกับหลินปิง"

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร