• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (21st Seaza)

สวน สัตว์และสวนพฤกศาสตร์ไซ่ง่อน (Saigon Zoo & Botanical Gardens) กำหนดจัดการประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๒๑ (21st SEAZA Annual Confernce) ภายใต้หัวข้อการประชุมว่า “สวนสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เติบโตไปด้วยกัน (South East Asian Zoos Grow Together) ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ นครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.seaza.org/Conference.html

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร