• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "กิจกรรมนับถอยหลังส่งหลินปิงไปเลือกคู่" ระหว่าง องค์การสวนสัตว์ และ ธนาคารกสิกรไทย

เมื่อ เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  ที่ห้องประชุมองค์การสวนสัตว์ กรุงเทพฯ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “กิจกรรมนับถอยหลังส่งหลินปิงไปเลือกคู่” ระหว่างองค์การสวนสัตว์ โดยนายสัญชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  และ คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกัน

 

ใน สื่อต่างๆแล้วว่า ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ องค์การสวนสัตว์ได้กำหนดส่ง หลินปิง แพนด้าขวัญใจชาวไทย ไปยังศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์แพนด้า สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกข้อตกลงการนำหมีแพนด้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย โดยมีข้อตกลงสำคัญคือเมื่อหมีแพนด้าสามารถให้ลูกได้ จะต้องนำส่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่โดย

พันธ ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ขยายเวลาให้อยู่ในเมืองไทย นานถึง ๔ ปี อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่กำหนด จึงเป็นความจำเป็นที่องค์การสวนสัตว์จะต้องส่งหลินปิงกลับประเทศเพื่อจับคู่ เพื่อการขยายพันธุ์ต่อไป โดยมีข้อตกลงในเบื้องต้นว่าในระยะเวลา  ๑  ปี  เมื่อหลินปิงได้คู่แล้ว ประเทศจีนยินดีที่จะให้ แพนด้า  “หลินปิง”  พร้อมด้วยคู่กลับมาอยู่ในประเทศไทยต่ออีก  ๑๕  ปี

รูป ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.537255949676776.1073741854.277491932319847&type=1&l=7a011c7617

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร