• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ขอแสดงความยินดีกับ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ คนใหม่

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร