• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

หลินปิง ลัดฟ้าหารัก

สำหรับผู้ร่วมเดินทางส่งแพนด้า "หลินปิง" สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คำแนะนำได้ ตามรายละเอียดดังนี้

คำแนะนำการเดินทางเที่ยวบินพิเศษ

หลินปิง ลัดฟ้าหารัก ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย “ทัวร์เอื้องหลวง”

 

หลินปิงลัดฟ้าหารัก

เฉิงตู- ศูนย์หมีแพนด้า- เล่อซาน 3 วัน 2 คืน (TG)

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – เฉิงตู – ศาลเจ้าสามก๊ก (ศาลเจ้าขงเบ้ง) - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า –

ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าในเมืองเฉิงตู - วัดเหวินซู – เชียงใหม่ –  กรุงเทพฯ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร