• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาก่อสร้างส่วนแสดง RUFFED LEMUR บริเวณร้านอาหาร

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างส่วนแสดง RUFFED LEMUR บริเวณร้านอาหาร ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้สนใจติดต่อขอรับอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่ 16 - 25 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร