• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างทำโต๊ะพร้อมที่นั่ง จำนวน ๖๐ ชุด

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีความประสงค์ สอบราคาจ้างทำโต๊ะพร้อมที่นั่ง จำนวน ๖๐ ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานการเงิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐น.

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร