• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “สวนสัตว์ของเรา”

องค์การสวนสัตว์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จะจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “สวนสัตว์ของเรา” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ที่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ โดยผ่านประสบการณ์การถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.  ณ องค์การสวนสัตว์  สวนสัตว์ดุสิต

ดาวน์โหลดกำหนดการ.....

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร