• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นสพ.วิศิษฎ์ วิชาศิลป์ รอง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับรางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์...วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมอบเงินรางวัลจำนวน 50000 บาท ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ซึ่งในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ครั้งนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา ภายใต้องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนองานวิจัยเรื่องการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดจากโครงการพระราชดำริสู่ภาค เกษตรกรรม

การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติแก่ชาวองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยิ่งแล้ว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร