• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกิจกรรมนำครอบครัวในกองทัพบกเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิต

องค์การสวนสัตว์ ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  จัดกิจกรรมนำครอบครัวในกองทัพบกเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิต

เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖  องค์การสวนสัตว์ ได้ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกิจกรรมนำครอบครัวในกองทัพบกเข้าเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ป่า และเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖ โดยนำคณะฯ จำนวน ๗๐ ท่าน นั่งรถพ่วงเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิต  ชมการแสดงความสามารถของแมวน้ำ  และหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ได้นำทีมแขกรับเชิญพิเศษ คือ นักร้องจาก เดอะสตาร์  และ  เอเอฟ เช่น  ดี  เดอะสตาร์ ๙  /  บูรณ์  เดอะสตาร์  ๙  /  โซ่  เอเอฟ  ๙  /  ปอ  เอเอฟ  ๗  และนกเอี้ยง  แหยมยโสธร ๓  สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง  ๕  มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กิจกรรมดังกล่าว  เป็นโครงการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการหน่วยบัญชาการ ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการ พิเศษด้วยวิธีที่ถูกต้อง   พร้อมทั้งให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร