• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สัมนา "เตรียมความพร้อมรองรับAEC"‪

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 นายสัญชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภื เป็นประธานในการเปิดการสัมนา "เตรียมความพร้อมรองรับAEC"‪ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสวนสัตว์ ผู้ช่วยอำนวยการสำนัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร