• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ร่วมแสดงความยินดีกับองค์การจัดการน้ำเสีย เนื่องในโอกาส

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับองค์การจัดการน้ำเสีย เนื่องในโอกาส "วันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย ครอบรอบ 18ปี " 18Anniversary โดยมีนายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ให้การต้อนรับ ณ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยในงานมีแสดงวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียในปีงบประมาณ 2556 พร้อมจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กรรมการองค์การจัดการน้ำเสียและพนักงาน ที่เกษียณอา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร