• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

คณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์เข้าเยี่ยม รมว.ทส.

เช้าวันนี้ 4 ก.ค. 56 คณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์เข้าเยี่ยม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนใหม่ พร้อมรับนโยบายด้วย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร