• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น- อุดรธานี (สวนสัตว์ขอนแก่น) เขาสวนกวาง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

เปิดแล้ว!!! อย่างเป็นทางการ ....

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 อุทยานสัตว์ ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น- อุดรธานี (สวนสัตว์ขอนแก่น) เขาสวนกวาง เปิดให้บริการเข้าชม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมสัตว์ อาทิ กวาง เสือ ยีราฟ และอีกมากมาย 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร