• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

กรรมการองค์การสวนสัตว์ ลงพื้นที่ดูความพร้อมของสวนสัตว์ขอนแก่น ก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการองค์การสวนสัตวพร้อมด้วยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์และคณะผู้ บริหารองค์การสวนสัตว์ ลงพื้นที่ดูความพร้อมของสวนสัตว์ขอนแก่น ก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  โดยนายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์สวนสัตว์ขอนแก่น และพนักงานสวนสัตว์ขอนแก่น ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร