• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ตรวจสอบระบบขนส่งมวลชน กรณีรถไฟฟ้าโมโนเรล

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นายสัญชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ให้การต้อนรับคณะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯในการตรวจสอบระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้ารางเดียว) จากกรณีรถไฟฟ้าโมโนเรลติดค้างบนราง ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร