• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานฉลองครบรอบ ๗๕ ปี สวนสัตว์ไทย

งานฉลองครบรอบ ๗๕ ปี สวนสัตว์ไทย

 

การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างสวนพฤกษชาติขึ้นในเขตของพระ ราชอุทยานสวนดุสิต โดยมีการ  นำดินมาถมสร้างเป็นเนินเขากลางน้ำและโปรดเรียกว่า “เขาดินวนา”

 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวาง และดีกว่าที่เป็นอยู่ และเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕   คณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต ให้เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการจัดทำเป็นสวนสัตว์ และเป็นที่พักผ่อนของประชาชน ในเวลานั้นพระองค์เจ้าทิพอาภาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้พระราช ทานอนุมัติในนามของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ ๘ ให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิต หรือ เขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพร มาจัดเป็นสวนสัตว์และสวนสาธารณะ  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๔๘๑  และให้สถานที่แห่งนี้ใช้ชื่อว่า “สวนสัตว์ดุสิต” อันเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย

 

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ให้กับสวนสัตว์ไทย องค์การสวนสัตว์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 

ในปี  ๒๕๕๖  นี้  สวนสัตว์ดุสิตมีอายุครบ  ๗๕  ปี  นับเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมย้อนรำลึก  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของ   “เขาดินวนา” สวนสัตว์ในใจในวัยเด็กของทุกคนที่ทรงคุณค่าและวิวัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน ที่น่าจดจำ

 

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดการจัดงานในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. ณ สวนสัตว์ดุสิต

กิจกรรมภายในงานเป็นสไตล์งานวัดย้อนยุค ประกอบด้วย

โซนที่ ๑  ถ่ายภาพที่ระลึก”ย้อนยุค”

โซนที่ ๒ นิทรรศการย้อนรำลึก “๗๕ ปี สวนสัตว์ไทย”

โซนที่ ๓ ตลาดน้ำย้อนยุค

โซนที่ ๔ กิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทย

โซนที่ ๕ งานวัดย้อนยุค

โซนที่ ๖ มหกรรมสุดยอดอาหารอร่อย กรุงเทพมหานคร

โซนที่ ๗ เวทีกิจกรรม พบกับการแสดงทางวัฒนธรรมไทย และการละเล่นแบบฉบับไทยโบราณ

 

ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำบัตร ผ่านประตูมาแลก  Passport เพื่อร่วมกิจกรรมให้ครบตามเงื่อนไขและส่งหางบัตร  Passport ลุ้นรับรางวัลใหญ่ภายในงาน

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับ การสนับสนุนและขยายผลผ่านไปยังประชาชนทั่วไปและกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย อีกแห่งหนึ่ง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร