• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ เร่งสร้างมาตรฐานเตรียมพร้อมสู่ AECvvผุดโครงการ “เรื่องเล่าจากสวนสัตว์” ขยายฐานนักท่องเที่ยว

องค์การสวนสัตว์ เร่งสร้างมาตรฐานเตรียมพร้อมสู่ AECvvผุดโครงการ “เรื่องเล่าจากสวนสัตว์” ขยายฐานนักท่องเที่ยว

 

องค์การสวนสัตว์ร่วมฉลองครบรอบ 75 ปีสวนสัตว์ไทย ผุดโครงการ “เรื่องเล่าจากสวนสัตว์” เปิดโลกการเรียนรู้มัดใจคนรักสัตว์และนักท่องเที่ยว พร้อมเร่งสร้างมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์และทันสมัย เน้นพัฒนาการบริการและพื้นที่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำสวนสัตว์ระดับอาเซียน ก้าวสู่เวทีสวนสัตว์โลก

นายสัญชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า โครงการ “เรื่องเล่าจากสวนสัตว์” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางองค์การสวนสัตว์จัดขึ้นมาเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 75 ปีสวนสัตว์ไทย ซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ได้เล็งเห็นว่าสวนสัตว์ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นเพียงสถานที่ดูแลอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก แต่สวนสัตว์มีความหมายและมีความสำคัญมากกว่านั้น สวนสัตว์คือแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมแห่งจินตนาการ เป็นสถานที่หลอมรวมจิตใจของครอบครัว ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก คือความผูกพัน คือความทรงจำไม่รู้ลืม ที่ได้ส่งผ่านความรู้ดีๆ เช่นนี้ต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ด้วยองค์การสวนสัตว์ได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ และนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าว เพื่อบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวของสวนสัตว์ต่อไป

นายสัญชัย กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ซึ่งทางองค์การสวนสัตว์ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาสวนสัตว์ต่างๆ ให้มีมาตรฐานการจัดการเป็นสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์และทันสมัย (Green and Modern Zoo) พัฒนาการบริการและพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อเป็นผู้นำสวนสัตว์ระดับอาเซียนและก้าวสู่การเป็นผู้นำ สวนสัตว์โลก ตลอดจนสนับสนุนให้สวนสัตว์แต่ละแห่งสร้างความแตกต่างในการบริการที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสวนสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้ตรงกับความต้องการของ กลุ่มผู้ใช้บริการ

 

โดยโครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมออกมาให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ครอบครัว หรือผู้ใหญ่เองได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องราวที่มีความหมายมากมายของสวน สัตว์กันอย่างแน่นอน อาทิ การจัดประกวดภาพถ่ายเรื่องเล่าจากสวนสัตว์ การจัดประมูลภาพถ่ายจากศิลปิน ดารานักแสดง ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของสวนสัตว์และหารายได้ช่วยเหลือสัตว์ด้วยกัน รวมถึงกิจกรรมวอร์คแรลลี่แฟมิลี่สุขสันต์ เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งทั้งหมดสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ตลอดระยะเวลาของโครงการได้ที่สวนสัตว์ทุกแห่งทั่วประเทศ และสามารถคลิกไปที่www.zoothailand.org รวมถึงจากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่จะมีออกมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เชื่อว่าโครงการเรื่องเล่าจากสวนสัตว์จะสามารถช่วยกระตุ้นการท่อง เที่ยวสวนสัตว์ในกลุ่มเยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ครอบครัว รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วม กับธรรมชาติอย่างเข้าใจ ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการรักและหวงแหนธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็ก เยาวชน และคาดว่าจะช่วยให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับสวนสัตว์ของเราในทุกภูมิภาค อย่างเช่นที่ผ่านมา และพร้อมที่จะพัฒนาสวนสัตว์ไปพร้อมๆ กัน” นายสัญชัย กล่าวทิ้งท้าย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร