• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

Panda Fanclub จัดซื้อของเล่นสำหรับสัตว์มามอบให้องค์การสวนสัตว์เพื่อใช้ในการ Enrichmentสัตว์

นาย ธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์ กรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบของเล่นสำหรับสัตว์ จาก Panda Fanclub ให้กับองค์การสวนสัตว์เพื่อใช้ในการ Enrichmentสัตว์ โดยนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร