• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

วัน ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  นายวิศิษฏ์  วิชาศิลป เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ทส. ณ ห้อง ๓๐๑ อาคารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีประเด็น ดังนี้

 

หัวข้อที่ การจัดงานวันครบรอบ ๗๕ ปี สวนสัตว์ไทย

 

หัวข้อที่ องค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์น้องใหม่อีก ๒ แห่งจะเปิ

 

หัวข้อที่ ผลงานรางวัลดีเด่นขององค์การสวนสัตว์โดยมีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมฟังแถลงข่าวอย่างคับคั่ง  ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดได้ จาก Link ด้านล่างค่ะ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร